Szamba Zerkow

Szamba betonowe Nowa Rudarozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny współbrzmieć budynki i ich usytuowanie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości.

Aside heading

których odpady są wywożone przez tabor asenizacyjny explicite do punktów zlewnychZgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.