Szamba Lipiany

Szambo betonowe Nowogrod Bobrzanskizazwyczaj bezodpływowy, spełniony np. z 12 kwietnia 2002 r. co do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających.

Aside heading

2002 r. odnośnie do warunków technicznych, jakim powinny współbrzmieć budynki i ich usytuowanie, zbiorniki bezodpływowe.