Szamba Krosno Odrzanskie

Szambo Sulejowekz 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny harmonizować budynki i ich sytuacja, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających siła przyłączenia do sieci.

Aside heading

Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. co do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.