Szamba Krajenka

Szamba betonowe Czerwionka-Leszczynynieczystości są wywożone przez tabor asenizacyjny explicite do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. co do warunków technicznych, jakim powinny harmonizować budynki i ich usytuowanie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających.

Aside heading

ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych. Szamba mogą być podłączone do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra.