Szamba Kornik

Szamba betonowe Drobinfr nazwiska Chambeau – dysydencki zasobnik, zazwyczaj bezodpływowy, ukończony np. z betonu, do którego odprowadzane są ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych Szamba mogą być podłączone do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. co do warunków technicznych, jakim powinny korespondować budynki i ich sytuacja, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających siła.

Aside heading

punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra.