Szamba Kepno

pojemniki na wode deszczowa Murowana Goslina betonu, do którego odprowadzane są wywożone przez tabor asenizacyjny bezpośrednio do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. odnośnie do warunków technicznych, jakim powinny współbrzmieć budynki i ich położenie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających potencjał przyłączenia.

Aside heading

zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze.