Szamba Janow Lubelski

pojemniki na gnojowke Kamien Krajenski rzekomo od fr. nazwiska Chambeau – podziemny zasobnik, zazwyczaj bezodpływowy, dokonany np. z betonu, do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny współbrzmieć budynki i ich usytuowanie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających siła przyłączenia do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r odnośnie do warunków technicznych, jakim powinny pasować budynki i ich położenie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających potencjał przyłączenia do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r odnośnie do warunków technicznych, jakim powinny pasować budynki i.

Aside heading

być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających dyspozycja przyłączenia do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią.