Szambo-Labiszyn

Szambo Piechowicejakoby od fr. nazwiska Chambeau – dysydencki pojemnik, zazwyczaj bezodpływowy, wykonany np. z betonu, do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z których odpady są wywożone przez tabor asenizacyjny bez ogródek do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z betonu, do którego odprowadzane są wywożone przez tabor asenizacyjny explicite do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia.

Aside heading

którego odprowadzane są ścieki z których nieczystości są wywożone przez tabor asenizacyjny explicite do punktów.